MODROZELENÉ BYDLENÍ

Bydlete šetrně k životnímu prostředí a navíc úsporně

Projekt výstavby moderního bytového domu zahrnuje 55 bytových jednotek ve skladbě 1+KK až 4+KK v Ostrově ve Vančurově ulici. Součástí výstavby je také rozšíření stávajících parkovacích kapacit v dané lokalitě, celkem o 84 nových míst.

Bytový dům bude postaven ve východní části Ostrova v blízkosti městské odpočinkové zóny Kopec. V blízkém okolí domu bude realizováno nové dětské hřiště. Dům je složen ze dvou hmotových celků propojených krčkem. Objekt má 3 samostatné vchody situované v přízemí. V každém ze vchodů je bezbariérový výtah. Bytový dům má jedno částečně zapuštěné podlaží (zde se nacházejí sklepy se zděnými příčkami pro každý byt a také společné prostory pro kočárky apod.) a šest nadzemních obytných podlaží s byty (většina bytů mimo přízemních má balkóny, byty v nejvyšším podlaží mají střešní terasy). Objekt je řešen s bezbariérovým přístupem.

Projekt je navržen při respektování principů nadstandardně vysoké šetrnosti k životnímu prostředí, zejména s důrazem na maximální energetickou úspornost objektu, a dále s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovými vodami a na podporu vytváření optimálního mikroklimatu celé stavby a jejího okolí. Objekt je navržen s respektem k okolní zástavbě s použitím moderních materiálů a estetických prvků. Má plochou střechu, která je opatřena

souvrstvím bezúdržbové extenzivní zelené střechy se suchomilnými rostlinami. Zábradlí balkónů a teras je tvarově navrženo s možností umístění truhlíků s rostlinami. Terasy u bytů v nejvyšším podlaží mají přípravu pro možnost osázení pnoucími se rostlinami. Chceme docílit unikátního mikroklima bytového domu mj. díky rostlinám zejména v nejvyšším podlaží. Snížení teplot zejména v letních měsících bude přidanou hodnotou a příjemným uživatelským komfortem bydlení.

Byty budou vybaveny v obytných místnostech plovoucími podlahami; na chodbách, v koupelnách a na sociálních zařízeních budou dlažby. V koupelnách s keramickými obklady najdou klienti dle typu bytů vany nebo sprchové kouty se skleněnými dveřmi. V kuchyních budou připraveny rozvody na osazení kuchyňských linek. V bytech budou osazena topná tělesa, v koupelnách topné žebříky. Dveře v bytech budou v provedení s obložkovými zárubněmi. Všechny byty mají přípojku na kabelovou TV síť (Kabel Ostrov) a vysokorychlostní internet s optickým připojením (Kabel Ostrov), dále bude provedena příprava pro rozvody STA.

Stavba bude postavena ve zděné konstrukci z tepelně izolačního a akustického zdiva Liapor. Fasáda bude zateplena tepelně izolačním systémem. Okna objektu budou plastová s tepelně izolačními trojskly.

Dodávka tepla bude zajištěna z městského systému centrálního zásobování teplem. V projektu se počítá s moderním konceptem využití dešťových vod. Dešťové vody budou ze střechy svedeny do podzemní vodní nádrže o velikosti 50 m 3 , která bude zásobárnou vody pro závlahu travnatých ploch v okolí domu i pro nově vybudované dětské hřiště. Nadbytečná voda bude k dispozici pro městské využití.